Polski Deutsch

O firmieDAF-MART usługi językowe
dr MARTA CZYŻEWSKA

tłumacz przysięgły języka niemieckiego


Nazwę tworzy skrót "Deutsch als Fremdsprache" oraz imię założycielki firmy, dr Marty Czyżewskiej, która pragnie zapewnić Państwa, że w ramach swojej działalności:
 • dąży do ustawicznego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności,
 • pracuje z pasją i zaangażowaniem,
 • zapewnia absolutną poufność,
 • przewiduje możliwość odbioru gotowych tłumaczeń w siedzibie firmy, jak i dostarczenia ich pod wskazany adres (po uzgodnieniu),
 • zapewnia krótkie terminy, wystawia rachunki
 • przewiduje mozliwość negocjowania cen
 • zapewnia rabaty dla stałych klientów

Właścicielka Marta Czyżewska:

 • od grudnia 2006 jest Członkiem Ekspertem TEPIS
 • 22.06.2005 w związku z nowymi procedurami rejestracji tlumaczy przysięgłych została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/869/05 jako tłumacz przysiegły języka niemieckiego
 • w roku 2003 obroniła rozprawę doktorską p.t. "Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und sein Einfluss auf die journalistische Praxis am Ende des 19.Jahrhunderts" na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych
 • od roku 1997 jest tłumaczką przysięgłą jezyka niemieckiego ustanowioną przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 997
 • od roku 1996 prowadzi firme DAF-MART zajmujac sie:
  • wykonywaniem tlumaczeń: ustnych oraz pisemnych z języka niemieckiego na polski i odwrotnie
  • prowadzeniem zajeć dydaktycznych na różnych poziomach jezyka niemieckiego
 • od roku 1992 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym (jezykoznawcą) w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

jest członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysiegłych i Specjalistycznych TEPIS
 • Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • Gesellschaft fur Deutsche Sprache
 • Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM