Polski Deutsch

Informacje


Język niemiecki jest językiem urzędowym w:
 • Niemieckiej Republice Federalnej (jedyny),
 • Republice Austrii (jedyny),
 • Konfederacji Szwajcarskiej (obok francuskiego, włoskiego i retoromańskiego),
 • Księstwie Liechtensteinu (jedyny),
 • Wielkim Księstwie Luksemburga (obok francuskiego),
W przypadku wystawienia dokumentów wielojęzycznych, zawierającach także opis w języku niemieckim, można dokonać ich tłumaczenia przysięgłego przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. W szczególności dotyczy to wielojęzycznych dokumentów Unii Europejskiej.

Język niemiecki nie jest językiem urzędowym w takich krajach jak:
 • Belgia
 • Dania
 • Holandia
 • Islandia
 • Norwegia
 • Szwecja

Tłumaczenia przysięgłego dokumentów z tych krajów mogą dokonać tylko tłumacze przysięgli właściwych języków.
Informacje o tym kto jest tłumaczem przysięgłym i jakiego języka można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/) lub Urzędach Wojewódzkich na których terenie działają tłumacze.